Get Adobe Flash player
Start O Nas

Obwód łowiecki Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Toszku położony jest pośród malowniczych wzgórz toszeckich u podnóża zamku toszeckiego.

Usytuowany jest u wschodnich bram miasta, na północy graniczy z obwodem łowieckim "Bór" Katowice, na wschodzie z obwodem łowieckim "Knieja" Gliwice, gdzie podchodzi pod miasto Pyskowice, na zachodzie z obwodem hodowlanym Nadleśnictwa Rudziniec Nr 118, a od południa opiera się o brzegi jeziora Dzierżno. Urozmaicona rzeźba terenu, bogaty las mieszany z przewagą dębu, buka, graba, który przecina cały obwód łowiecki długą wstęga z północy na południe, a który jest otoczony żyznymi polami, poprzeplatany jarami, stanowi doskonałą ostoję dla zwierzyny łownej, a zbiorniki wodne są idealnym siedliskiem dla ptactwa wodnego.

W obwodzie jest przyzwoita ilość jelenia, sarny, dzika i zwierzyny drobnej. Łowisko doskonale zagospodarowane, a warunki terenowe są wyjątkowo dogodne do uprawiania łowiectwa indywidualnego, jak i zbiorowego. Mimo dużego areału pól uprawnych dzięki prowadzonej aktywnej ochronie pól (koło dzierżawi 11 ha pól, przeznaczając je na poletka zaporowe) szkody powodowane przez zwierzynę są na stosunkowo niskim poziomie.

Koło Łowieckie "Cietrzew" ma długą historię i przechodziło liczne przeobrażenia. Powstało w 1954 roku w Bytomiu jako Wojskowe Koło Łowieckie nr 477 i początkowo gospodarowało na dwóch obwodach łowieckich w Parzymiechach i Kłomnicach, gdzie polowano między innymi również na cietrzewie. Po rezygnacji z obwodu w Kłomnicach, a w późniejszym terminie i z obwodu łowieckiego w Parzymiechach, koło otrzymało obecny obwód łowiecki nr 117 w Toszku. Obwód w momencie przejęcia go przez Koło Łowieckie "Cietrzew" był w opłakanym stanie. Dopiero praca kilku pokoleń myśliwych, reintrodukcja zająca, bażanta, planowa gospodarka łowiecka doprowadziły do obecnego bogatego stanu łowiska. W latach 70 koło przeobrażało się dalej. Nastąpiła zmiana nazwy najpierw na Koło Łowieckie Oficerów Rezerwy nr 477 w Katowicach, a następnie w 2000 roku na Koło Łowieckie "Cietrzew" w Katowicach z siedzibą w Toszku. W 2004 roku ustalono ostateczną nazwę koła na Koło Łowieckie "Cietrzew" w Toszku. W tym roku koło obchodzi 57-lecie istnienia. Warto wspomnieć, że na 45-lecie koła został ufundowany sztandar, a członkowie koła w 2001 roku w składzie: Krzysztof Łyczykowski, Marek Ziomek, Hubert Podkowa na XVII Krajowym Konkursie Kół Łowieckich w strzelectwie myśliwskim zdobyli wicemistrzostwo. Wielu członków koła posiada liczne odznaczenia łowieckie.

Faza Księżyca