Get Adobe Flash player
Start

Bardzo dziękujemy wszystkim kolegom Koła Cietrzew Toszek,

za wsparcie finansowe akcji zakupu materiałów do szycia masek ochronnych.
Można powiedzieć, że jak zwykle

pokazaliśmy jedność i gotowość

 

do wspólnego działania w szczytnym celu. 
Niech Wam Bóg wynagrodzi w zdrowiu i w kniei.
Darz Bór!

 

 

Lista darczyńców:
Stefan Gos
Sznajder Janusz
Hubert Podkowa
Jacek Jarczyk
Michał Kurp
Andrzej Łuczko
Joachim Krupa
Henryk Berda
Mateusz Głogowski
Hubert Głogowski
Aleksandra Łyczykowska
Wolfgang Kroll
Jurij Sorokin
Aleksander Kurczyk
Dariusz Wrzeciono
Henryk Skandy
Ziomek Marek


 

Koledzy myśliwi!

Organizujemy akcję charytatywną w postaci zbiórki pieniędzy na zakup materiałów do szycia masek ochronnych.
Pewnie wszyscy odczuwamy skutki pandemii coronavirusa. Profesjonalnego sprzętu oczywiście brakuje. Możemy biernie oczekiwać na pomoc państwa, ale możemy też aktywnie przyczynić się do walki w rozprzestrzenianiem się choroby. Lokalne grupy działania organizują szycie masek ochronnych, potrzebne są im jednak materiały.
Z inicjatywy dobrych ludzi Naszego Koła Cietrzew powstała ta akcja. Wielu kolegów już wpłaciło, a wielu zadeklarowało się. „Każda złotówka” wpłacona na ten cel, zostanie wydana na zakup materiałów do szycia masek.
Zachęcam wszystkich do dobrowolnych wpłat na konto Koła Łowieckiego, z dopiskiem „NA MASKI”.
Darz Bór!

Faza Księżyca